ถ้ามันยากขนาดนั้น ให้กูทอดแทนก็ได้
แสดงเพิ่มเติม

© 2017 upnews.com