อย่าถามว่าคณิตได้เกรดไร ขนาดใช้เครื่องคิดเลขได้กูยังผิดเลย- -
แสดงเพิ่มเติม

© 2017 upnews.com