สุขภาพ


64
tamkung 1 ปี

7 ประโยชน์ของวิ่งสมาธิ

7 ประโยชน์ของวิ่งสมาธิ69
tamkung 1 ปี

หนูติดจอ...พ่อแม่ช่วยได้

หนูติดจอ...พ่อแม่ช่วยได้ - พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี54
tamkung 1 ปี

เช็คจังหวะหัวใจก่อนออกวิ่ง

เช็คจังหวะหัวใจก่อนออกวิ่ง - พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี65
tamkung 1 ปี

จะ "วิ่ง" ทั้งที ต้อง "กิน" อย่างไร

จะ "วิ่ง" ทั้งที ต้อง "กิน" อย่างไร52
tamkung 1 ปี

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง - พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี42
SnifferSN 1 ปี

ผู้หญิงสามารถกินไวอากร้าได้หรือไม่ ? ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ยาไวอากร้า สามารถเพิ่มอารมณ์ให้ผู้หญิงได้ไหมค่ะ ? แน่นอนว่าเคยมีผู้สำรวจและวิจัยให้ผู้หญิงกินไวอากร้า ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรี จาก Hiland Hospital รัฐ แคริฟอร์เนีย ได้ทำการทดลองอาสาสมัครหญิง จำนวน 800 คน ลองกินยาไวอากร้า ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ไม่ม


© 2017 upnews.com