SnifferSN


42
SnifferSN 10 เดือน

ผู้หญิงสามารถกินไวอากร้าได้หรือไม่ ? ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ยาไวอากร้า สามารถเพิ่มอารมณ์ให้ผู้หญิงได้ไหมค่ะ ? แน่นอนว่าเคยมีผู้สำรวจและวิจัยให้ผู้หญิงกินไวอากร้า ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรี จาก Hiland Hospital รัฐ แคริฟอร์เนีย ได้ทำการทดลองอาสาสมัครหญิง จำนวน 800 คน ลองกินยาไวอากร้า ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ไม่ม


© 2017 upnews.com